technické činnosti v dopravě
Nad Plovárnou 3732/2 
586 01 JIHLAVA
info@jahodaznaceni.cz
www.jahodaznaceni.cz
 

Zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí: Jihlava, kraj Vysočina 

 • kompletní návrh a provedení dopravně inženýrského opatření (DIO), barevně 
 • konzultace, schválení s příslušným DI Policie ČR, krajským či městským odborem, obcemi 
 • projednání a schválení DIO se zástupci správních orgánů 
 • zajištění koordinace s veřejnou a dálkovou dopravou 
 • zpracování projektu světelného signalizačního zařízení (SSZ), vč. zajištění úprav SSZ
 • harmonogram prací 

Realizace přechodného dopravního značení: Jihlava, kraj Vysočina 

 • instalace DZ dle schválených DIO a technických podmínek TP 66 - zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vč.vodorovného přechodného značení 
 • kontrola a doplnění dopravního značení 
 • údržba a oprava instalovaného dopravního značení po celou dobu realizace zakázky 
 • úklid DZ včetně odstranění přechodného vodorovného značení 

Zpracování cenových návrhů DIO:

 • zašlete podklady pro zpracování cenové nabídky, oceněnou ji obratem zašleme zpět email:info@jahodaznaceni.cz

Dopravní zrcadla

 • dodání nových dopravních zrcadel v řadě rozměrů a tvarů
  certifikované a schválené Ministerstvem dopravy pro pozemní komunikace v ČR
 • dodání nových zrcadel vč. instalace a instalačního materiálu
  patky, sloupky, držáky na zeď
 • výměnu stávajících, již nevyhovujících zrcadel
 • dopravní zrcadla ostatní - vrátnice, výjezdy z objektů, vnitřní areály

  Při realizace zakázky Vám vyřídíme projednání s příslušným úřadem, správcem komunikace a DI Policie ČR.

Pronájem dopravního značení: Jihlava, kraj Vysočina

Zajištění trvalého dopravního značení: Jihlava, kraj Vysočina